Oznamy v nedeľu 31.10.2021

Od pondelka 1.11. je okres Prešov zaradený do 2. stupni varovania - bordová farba. Podľa zborového COVID automatu budeme mať nasledujúci týždeň akcie v modlitebni prevažne LEN pre OČKOVANÝCH. Počet nie je obmedzený.
Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní službukonajúcemu bratovi.
Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program:

  • dnes večer o 18:00 máme modlitby cez ZOOM
  • v stredu o 18:00 biblické štúdium
  • v piatok bude dorast o 18:00 v režime OTP
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužba s vysluhovaním Večere Pánovej
  • v nedeľu nebude besiedka pre deti

V utorok 2.11. je staršovstvo o 20:00 cez ZOOM.

V sobotu 6.11. bude v našej modlitebni Vzdelávanie Rómskych vodcov.

Máme na predaj úvahy na každý deň od Rastislava Betinu: Ako bolo na počiatku. Cena je 10€.

Objednajte si časopis Bránu a Dialóg na rok 2022.

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Ešte tento týždeň môžete prispieť na účelovú zbierku pre Integru. Chceme podporiť projekt Hlad v Jemene. Pozri https://integra.sk/kampane/hlad-v-jemene/ Podporiť môžete cez účet zboru s VS 2410. Ďakujeme!

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!