Oznamy v nedeľu 14.11.2021

 

Od 15.11. je okres Prešov v 2. stupni varovania - bordová farba. Nasledujúci týždeň budú akcie v modlitebni prevažne pre OČKOVANÝCH. Prosím, aby ste to rešpektovali. Počet  ľudí nie je obmedzený.

Situácia sa opäť dramatizuje, nemocnica je plná, nie je voľný ventilátor, prosím o pokorné modlitby pokánia a robme zodpovedné kroky, veľmi pekne vás prosím!

Prosíme o porozumenie a na vyzvanie sa preukážte potvrdením o očkovaní službukonajúcemu bratovi.
Respirátor a zoznam zúčastnených s telefónnym číslom sú povinné! Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.

Program:

  • v utorok o 20:00 ZOOM staršovstvo
  • v stredu o 18:00 biblické štúdium
  • v piatok bude dorast o 18:00 v režime OTP
  • v nedeľu bude besiedka pre deti
  • v nedeľu o 10:00 bohoslužby
  • Dnes večer máme o 18:00 ZOOM modlitby.

Máme na predaj úvahy na každý deň od Rastislava Betinu: Ako bolo na počiatku. Albert Straka

Dostali sme vianočnú ponuku z Porta libri, môžete si objednať. Hanka Jurčová

Objednajte si časopis Dialóg na rok 2022. Peter Kailing

Modlime sa za chorých.

Staršovstvo rozhodlo, že na budúci rok chceme zorganizovať Letný zborový pobyt 2022. Termín je od 15.8.-20.8.2022. Miesto budeme hľadať podľa toho, koľko ľudí sa prihlási. Predbežne sa môžete zapisovať na papier vo vestibule.

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť priamou platbou na účet zboru. 

Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!