Oznamy v nedeľu 12.12.2021

Aj keď je povolené stretávať sa vo veľmi obmedzenom režime, staršovstvo rozhodlo, že pokračujeme zatiaľ on-line a nedeľné bohoslužby - Detskú slávnosť máme o 10:00 cez YouTube kanál zboru https://www.youtube.com/c/CbpoSk/live 

Ostatné stretnutia budú cez ZOOM. Vyžiadajte si prihlasovacie údaje, ak máte záujem sa zapojiť. 

  • nedeľa o 18:00 modlitby
  • streda o 18:00 biblické štúdium
  • piatok o 18:00 dorast 

Nácvik a nahrávanie piesní na Detskú slávnosť bude v piatok. Rodičia môžu prísť pre vianočné balíčky

  • v piatok 17:00 – 19:00
  • v sobotu 10:00 – 12:00

Vianočné bohoslužby cez YouTube:

  • Štedrý večer o 15:00
  • 1. Sviatok Vianočný o 10:00 spoločná seniorátna bohoslužba
  • 2. Sviatok Vianočný o 10:00

Nedeľné bohoslužby streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2021, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!