Oznamy v nedeľu 9.1.2022

V nedeľu večer o 18:00 bude modlitebná chvíľa cez ZOOM.

V stredu bude o 18:00 biblická hodina cez ZOOM. 

V piatok sa stretne o 18:00 dorast v modlitebni. Kapacita je obmedzená na 36 účastníkov + obslužný personál. 

V sobotu bude v našej modlitebni Rómske vzdelávanie.

nedeľu 16.1. budeme mať bohoslužby o 10:00. Kapacita je obmedzená na 36 účastníkov + obslužný personál. Pripomínam, že účasť na bohoslužbách je možná iba v režime OP (očkovaní a po prekonaní Covid ochorenia). Na požiadanie sa, prosím, preukážte potvrdením. Registrovať na bohoslužby sa môžete cez stránku https://cbpo.reenio.sk/sk/#/terms 

Besiedka pre deti bude o 9:00 cez ZOOM.

Sestre Vierke Barboríkovej zomrel brat, vyprosujeme Božie potešenie! Pohreb bude v pondelok o 13:00 na cintoríne na Solivare.

V sobotu 8.1.2022 si Pán povolal do večnosti sestry Vlastu Luptákovú a Lýdiu Prištiakovú. Ďakujeme za život drahých sestier. Za pozostalé rodiny sa modlíme, aby ich Pán potešil a niesol v svojom náručí! Termín rozlúčky zverejníme neskôr.

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!