Oznamy v nedeľu 16.1.2022

V nedeľu večer o 18:00 bude modlitebná chvíľa cez ZOOM.

V stredu bude o 18:00 biblická hodina cez ZOOM. 

V piatok sa stretne o 18:00 dorast v modlitebni. 

nedeľu 23.1. budeme mať bohoslužby o 10:00. Kapacita je obmedzená na 125 účastníkov. Pripomínam, že účasť na bohoslužbách je možná iba v režime OP (očkovaní a po prekonaní Covid ochorenia). Na požiadanie sa, prosím, preukážte potvrdením. Registrovať na bohoslužby sa môžete cez stránku https://cbpo.reenio.sk/sk/#/terms 

Besiedka pre deti bude o 9:00 cez ZOOM a aj reálne o 10:00.

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!