Oznamy v nedeľu 27.3.2022

Dnes večer o 18:00 bude modlitebná chvíľa cez ZOOM.

V utorok o 20:00 sa stretne staršovstvo zboru cez ZOOM.

V stredu bude o 18:00 biblická hodina.

V piatok bude o 18:00 dorast.

V sobotu o 17:00 máme modlitby v ukrajinčine.

V nedeľu budeme mať bohoslužby s Večerou Pánovou o 10:00. Besiedka pre deti nebude.

Výročné členské zhromaždenie bude v nedeľu 10.4. popoludní.

Predseda Rady CB v ČR David Novák vyzval k zapojení sa do modlitebnej reťaze za Ukrajinu, ktorá bude od 21.3.-31.3.2022 Viac informácií nájdete na webe: www.shorturl.at/ciABU

Zapojte sa do humanitárnej pomoci Ukrajine cez link https://cb.sk/pomoc-ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine stále prebieha, prispieť môžete na účet zboru s VS 2402, alebo dať pokladníkovi zboru. Prosíme, prineste jarné a letné oblečenie do burzy pre hostí z Ukrajiny. Ďakujeme, že myslíte na vojnou postihnutú Ukrajinu, vďaka za vaše štedré príspevky!

Pokračujeme v akcii 40 dní s Bibliou, vo vestibule si zoberte rozpis čítania

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!