Oznamy v nedeľu 15.5.2022

V pondelok budú o 18:00 modlitby cez ZOOM.

V utorok o 20:00 bude stretnutie starších zboru cez ZOOM.

V stredu Biblické štúdium o 18:00.

V piatok dorast o 18:00.

V sobotu o 17:00 máme modlitby v ukrajinskom jazyku.

V nedeľu budú bohoslužby a besiedka pre deti o 10:00.

Nezabudnite sa registrovať na zborový pobyt a zaplatiť zálohu 

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!