Oznamy v nedeľu 22.5.2022

  • V pondelok sú modlitby od 18:00 cez ZOOM
  • V stredu je Biblické štúdium od 18:00
  • V piatok bude od 18:00 dorast
  • V sobotu o 17:00 sa stretávame k modlitbám v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu budú bohoslužby a besiedka pre deti o 10:00
  • Pre hostí z Ukrajiny ponúkame slúchadlá s prekladom
  • Staršovstvo vyhlasuje účelovú zbierku na rekonštrukciu bytu na nedeľu na 5.6. Môžete dať aj prevodom na účet s VS: 888
  • Nezabudnite sa registrovať na zborový pobyt a zaplatiť zálohu 

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!