Oznamy v nedeľu 29.5.2022

  • V pondelok sú modlitby od 18:00 cez ZOOM
  • V stredu je Biblické štúdium od 18:00
  • V piatok bude od 18:00 dorast
  • V sobotu o 17:00 sa stretávame k modlitbám v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu budú bohoslužby bez besiedky pre deti o 10:00 s vysluhovaním Večere Pánovej
  • Pre hostí z Ukrajiny ponúkame slúchadlá s prekladom
  • Staršovstvo vyhlasuje účelovú zbierku na obnovu kazateľského bytu na nedeľu 5.6. Príspevok môžete vložiť na účet zboru s VS: 888
  • Registrujte sa na zborový pobyt a uhraďte zálohu
  • Skupina spevákov, ktorá povedie ľudí k spoločným piesňam sa stretáva každú stredu po biblickej hodine. Ste srdečne pozvaní!

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!