Oznamy v nedeľu 12.6.2022

  • V pondelok sú modlitby od 18:00 cez ZOOM 
  • V stredu je Biblické štúdium od 18:00
  • Skupina spevákov, ktorá povedie ľudí k spoločným piesňam v nedeľu 19.6. pozýva v stredu po biblickej hodine na nácvik
  • V piatok bude od 18:00 dorast
  • V sobotu o 17:00 sa stretávame k modlitbám v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu budú bohoslužby a besiedka pre deti o 10:00
  • Vo štvrtok 23.6. o 18:00 bude v našej modlitebni benefičný koncert kórejských umelcov BOH S NAMI, výťažok pôjde na „Pomoc Ukrajine“
  • V dňoch 5.7.-10.7. spoluorganizujeme denný tábor pre UA deti od 6 rokov. V prípade záujmu sa informujte u Ľuba Lorinca
  • Registrujte sa na zborový pobyt a uhraďte zálohu

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!