Oznamy v nedeľu 19.6.2022

 • V pondelok sú modlitby od 18:00 cez ZOOM 
 • V utorok o 18:00 je stretnutie učiteľov besiedky cez ZOOM
 • V utorok o 20:00 je stretnutie staršovstva cez ZOOM
 • V stredu je Biblické štúdium od 18:00
 • V piatok bude od 18:00 dorast
 • V sobotu o 17:00 sa stretávame k modlitbám v ukrajinskom jazyku
 • V nedeľu budú bohoslužby a posledná besiedka pre deti v tomto školskom roku o 10:00
 • Vo štvrtok 23.6. o 18:00 bude v našej modlitebni benefičný koncert kórejských umelcov BOH S NAMI, výťažok pôjde na „Pomoc Ukrajine“
 • V dňoch 5.7.-10.7. spoluorganizujeme denný tábor pre UA deti od 6 rokov. V prípade záujmu sa informujte u Ľuba Lorinca
 • Registrujte sa na zborový pobyt a uhraďte zálohu
 • V nedeľu 26.6. bude tradičný výstup na Šimonku. Zraz je o 9:00 pri modlitebni v Hermanovciach n/T. Na lúke pod Šimonkou bude duchovný program
 • Veľmi pekne prosíme, potrebujeme každý deň niekoľko ľudí na brigádu. Ide o jednoduché práce:

- Čistenie radiátorov a maľovanie 3ks
- Lepiť odrazovú fóliu za radiátory, následná montáž radiátorov 
- Druhý náter obkladového dreva v izbe s balkónom 
- Maľovať kovové zárubne 
- Umyť a pozakrývať kuchynskú linku, príprava na maľovanie kuchyne 
- Brúsiť stenu v kuchyni a pripraviť na maľovanie 
- Brúsiť a maľovať drevo vo vstupnej chodbe
- Brúsiť, tmelit a maľovať drevené zárubne a drevené dvere v obývačke 
- Pokládka podlahy v predných izbách
- Pokládka podlahy v kuchyni a vstupnej chodbe 

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!