Oznamy v nedeľu 26.6.2022

  • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
  • V stredu je o 18:00 posledné Biblické štúdium pred letom 
  • V sobotu o 17:00 je modlitebné stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu o 10:00 sa cirkev stretne na bohoslužbách s Večerou Pánovou 
  • V dňoch 5.7.-10.7. spoluorganizujeme denný tábor pre UA deti od 6 rokov. Ak môžete pomôcť, informujte Ľuba Lorinca
  • Registrujte sa na zborový pobyt a uhraďte zálohu
  • Veľmi pekne prosíme, potrebujeme každý deň niekoľko ľudí na brigádu. Ide o jednoduché práce:

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály. Podarí sa nám mať 600 odoberateľov?

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!