Oznamy v nedeľu 3.7.2022

  • Počas prázdnin nebudeme mať v pondelok modlitby, v stredu Biblické štúdium, v piatok Dorast, v sobotu modlitebné stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • Od utorka do nedele spoluorganizujeme denný tábor pre UA deti od 6 rokov. Ak môžete pomôcť, informujte Ľuba Lorinca
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách a bude aj mimoriadne besiedka pre deti
  •  Registrujte sa na zborový pobyt a uhraďte zálohu
  • Veľmi pekne prosíme, potrebujeme každý deň niekoľko ľudí na finálne úpravy bytu kazateľa. Ide o jednoduché maliarske a upratovacie práce

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Odoberajte naše kanály. 

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!

      Máme prázdniny, leto, nebudú modlitebné skupinky, v stredu Biblické štúdium, v piatok dorast, v sobotu modlitbám v ukrajinskom jazyku