Oznamy v nedeľu 18.9.2022

  • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
  • V stredu je stretnutie o 18:00 (Život pod Božou vládou)
  • V piatok je stretnutie STARTer (klub pre mladých) o 18:00
  • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Členské zhromaždenie bude 23.10.2022 o 13:00

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!