Oznamy v nedeľu 23.10.2022

 • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
 • V stredu je stretnutie o 18:00 (Život pod Božou vládou)
 • V piatok je stretnutie STARTer (klub pre mladých) o 18:00
 • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách vďačnosti.
 • Pripomíname, že budúci týždeň sa mení čas, z letného na zimný.
 • Besiedka budúcu nedeľu nebude, pretože sú jesnné prázdniny.
 • Stretnutie staršovstva bude v utorok o 18:00.
 • Záujem o časopis "Brána" oznámte br. Albertovi S.. Záujem o časopis "Dialóg" oznámte br. Petrovi K.
 • Nová kniha od br. Betinu (čítanie na každý deň), cena 10,-€.
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!