Oznamy v nedeľu 13.11.2022

 • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
 • V pondelok sú o 18:00 modlitby cez ZOOM 
 • V stredu je stretnutie o 18:00 (Život pod Božou vládou)
 • V piatok je stretnutie STARTer (dorast) o 18:00
 • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • Večer modlitieb a chvál, 3.12.22 o 18:00
 • Hľadáme ľudí na ozvučovanie
 • Záujem o časopis "Dialóg" oznámte br. Petrovi K.
 • Nová kniha od br. Betinu (čítanie na každý deň), cena 10,-€.
 • Pripravujeme víkendovku pre dorast 5.-8.2023 (Potoky - Lúčky). Prohlásiť sa je potrebné do konca novembra.
 • Pripavujeme spoločný pobyt cez jarné prázdniny '23 - záujem nahláste Janke L.

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!