Oznamy v nedeľu 25.12.2022

  • Modlitby v pondelok o 18:00 cez ZOOM opäť budú 2.1.23
  • Biblická hodina v stredu o 18:00 (Život pod Božou vládou) bude opäť 4.1.23
  • Stretnutia v ukrajinskom jazyku budú opäť v novom roku.
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • Bohoslužby na prelome rokov:
    • 31.12.22 sobota o 18:00
    • 1.1..23 nedeľa o 10:00 s Večerou Pánovou

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód:

Veľmi pekne vám ďakujeme! Pán Boh nech Vám bohato žehná!