Oznamy v nedeľu 22.1.2023

  • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
  • Aliančný modlitebný týždeň:

23.1. pondelok - Apoštolská cirkev
24.1. utorok - Cirkev adventistov siedmeho dňa
25.1. streda - Bratská jdenota baptistov
26.1. štvrtok - Evanjelická cirkev a.v.
27.1. piatok - Cirkev bratská

Téma našich spoločných stretnutí je "Dobrý pastier".

Stretneme sa každý deň o 17:00.

Spoločná zbierka pre diakonický dom Elim (Ecav).

  • V piatok je stretnutie STARTer (dorast) o 18:00
  • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: