Oznamy v nedeľu 19.2.2023

 • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
 • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
 • V pondelok stretnutie učiteľov besiedky o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • Vo štvrtok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARTer (dorast) o 18:00
 • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku (Večer modlitieb a chvál za Ukrajinu)
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • Výchoslovenské stretnutie seniorov, 18.3.23 od 10:00 do 14:00, v Prešove
 • Výročné členské zhromaždenie bude 26.3.23 o 13:00

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: