Oznamy v nedeľu 26.2.2023

  • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
  • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
  • V piatok je stretnutie STARTer (dorast) o 18:00
  • V sobotu o 17:00 je stretnutie v ukrajinskom jazyku
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánovou
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • Výchoslovenské stretnutie seniorov, 18.3.23 od 10:00 do 14:00, v našom zbore
  • Výročné členské zhromaždenie bude 26.3.23 o 13:00
  • Konferencia "Máme čo zvestovať", 13.-15.4.23 v Poprade, viac info na spolocenstvoevanjelia.sk

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: