Oznamy v nedeľu 19.3.2023

 • Dnes je stretnutie mládeže (18+) o 17:00
 • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok je stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • Výročné členské zhromaždenie bude 26.3.23 o 13:00
  • tým členom, ktorým zdravotný stav nedovoľuje sa zúčastniť volieb staršovstva na členskom zhromaždení, môžu voliť desať dní pred členským zhromaždením. Je potrebné kontaktovať volebnú komisiu alebo staršovstvo.
 • Budúci víkend je zmena času, na letný čas.
 • Konferencia "Máme čo zvestovať", 13.-15.4.23 v Poprade, viac info na spolocenstvoevanjelia.sk

Nedeľné bohoslužby o 10:00 streamujeme cez YouTube.
Biblické štúdium (streda) si môžete vypočuť aj ako podcast.
Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: