Oznamy v nedeľu 28.5.2023

 • Dnes je stretnutie mládeže o 17:00
 • V pondelok modlitby na Zoome o 18:00
 • V utorok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00.
 • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Konferencia modlitebného hnutia Lýdie - 3.6.2023 - rečníčka: Heatrher Porter
 • Raňajky pre mužov - 3.6.2023 o 9:00 - rečník: Rob Porter
 • Sobáš Soni Kačurovej a Jonatána Juhaščíka bude 9.6.23 o 15:00 v Hermanovciach nad Topľou (táborisko Opál)

Odoberajte naše kanály.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: