Oznamy v nedeľu 17.9.2023

  • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
  • Staršovstvo sa stretne vo štvrtok o 18:00
  • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
  • Zbor CB v Hermanovciach pozýva na 20. výročie posviacky a založenia zboru. Stretnutia, ktoré k tomu pripravujú budú 30.9. (večer svedectiev) a 1.10. 23 (slávnostné bohoslužby)
  • Zbor CB Bardejov plánuje v sobotu 11.11.2023 zorganizovať stretnutie seniorov z našich zborov. Predbežný záujem je možné nahlásiť do konca septembra (na email zboru, alebo na papieri, ktorý je vo vestibule).
  • Vizitácia v zbore bude 20.-22.10.2023
  • Letný besiedkársky tábor bude 28.7. - 3.8.2024

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: