Oznamy v nedeľu 22.10.2023

 • V nedeľu je stretnutie mládeže o 18:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V utorok je stretnutie staršovstva o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00 (Boh odporuje pyšným, pokorným dáva milosť)
 • V piatok stretnutie STARter klubu (dorast) o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Spevokol sa stretne k nácviku piesní v nedeľu 29.10.2023 o 18:00.
 • Stretnutie seniorov bude 11.11.2023 v CB Bardejov.
 • Zborový pobyt plánujeme zorganizovať 4.-7.7.2024
 • Letný besiedkársky tábor je plánovaný 28.7. - 3.8.2024.
 • Kto chce odoberať časopis Brána v roku 2024, nech to nahlási br. Albertovi S.. Cena je 31,-.
 • Budúci víkend, zo soboty na nedeľu, sa mení čas, z letného na zimný.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2022, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: