Oznamy v nedeľu 3.12.2023

 • V nedeľu je stretnutie mládeže o 18:00
 • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
 • V stredu je biblická hodina o 18:00
 • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
 • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
 • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách
 • Detská vianočná slávnosť bude v nedeľu 17.12.2024 o 10:00
  • nácvik programu v sobotu 9.12.23 o 16:00 (bez detí v najmenšej besiedke)
  • generálka bude v sobotu 16.12.23 o 16:00
 • Spevokol sa stretne k nácviku piesní v nedeľu 17.12.23 o 17:00 (pozýávame aj deti, mladých).
 • Pozývame Vás na vianočný koncert miešaného komorného speváckeho zboru "Chorus Via Musica", v piatok 22.12.23 o 18:00, v našich priestoroch.
 • Bohoslužby cez Vianoce a na prelome rokov:
  • 24.12.23 nedeľa o 10:00
  • 25.12.23 pondelok o 10:00 s Večerou Pánovou
  • 31.12.23 nedeľa o 10:00 + spoločný obed (kapustnica)
  • 01.01.24 pondelok o 10:00 s Večerou Pánovou
 • Zborový pobyt plánujeme zorganizovať 4.-7.7.2024, hotel Drotár v Hronci
  • Prihlasovaci fromular na pobyt nájdete na tomto odkaze
  • Prosíme, vyplňte ho, aj keď sa neplánujete zúčastniť pobytu.
 • Ak sa chccete pridať, zapojiť do tímov pre službu v kochyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2023, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: