Oznamy v nedeľu 28.1.2024

  • V nedeľu je stretnutie mládeže o 18:00
  • V pondelok sú modlitby na Zoome o 18:00
  • V stredu je biblická hodina o 18:00
  • V piatok je stretnutie STARter klubu o 18:00
  • V sobotu je stretnutie v ukrajinskom jazyku o 17:00
  • Pozývame k spoločným modlitbám v nedeľu o 9:30
  • V nedeľu o 10:00 sa stretneme na bohoslužbách s Večerou Pánovou
  • Pozývame Vás na stretnutie s vedúcim GK charity o ich službe. Sretnutie bude dnes o 17:00.
  • Ak sa chccete zapojiť do tímov pre službu v kuchyni, môžete to urobiť na tomto linku.

Ak chcete prispieť na aktivity cirkvi, môžete tak urobiť namiesto zbierky priamou platbou na účet zboru. 
Číslo účtu: SK45 0900 0000 0000 9628 5564
VS: 2024, KS: 0558
Alebo použite QR Kód: