Slávnosti

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Akcia lásky Matúš 1:23 Martin Uhriňák 26. december 2014 00:24:07 Stiahni Audio
Dôsledok milosti? Bohatý schudobnel pre mňa 2. Korintským 8:9 Martin Jurčo 25. december 2014 00:26:19 Stiahni Audio
Kristus však bol vzkriesený 1. Korintským 15:20 Martin Jurčo 20. apríl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Čo sa skutočne stalo na kríži? Galatským 4:4-9 Ľudo Fekete 18. apríl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Je tam a príde Zjavenie 21:1-4 Ľudo Fekete 26. december 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Boh prelomil mlčanie Ján 3:16-21 Martin Jurčo 25. december 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Povolaný pre evanjelium Rimanom 1:1-7 Ján Henžel 15. september 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Ježiš kráča pri tebe. Spoznávaš ho? Lukáš 24:13-35 Ervin Mittelmann 01. apríl 2013 00:15:46 Stiahni Audio
Vzkriesenie Krista, vzkriesenie moje Kolosenským 2:12-13
Kolosenským 3:1-4
Martin Jurčo 31. marec 2013 00:27:28 Stiahni Audio
Kráľ židov, Kráľ môj Ján 19:17-22 Martin Jurčo 29. marec 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Čo máme v Kristovi Juraj Kohút 20. apríl 2012 00:00:00 Stiahni Audio
Služba ako uskutočnená láska Daniel Galajda 18. január 2012 00:00:00 Stiahni Audio
Slávnostné zhromaždenie (kompletná nahrávka) Ján Henžel 27. november 2011 00:00:00 Stiahni Audio
Príhovory kazateľov Martin Kačur 27. november 2011 00:00:00 Stiahni Audio
Spomienka na stavbu modlitebne František Kohút 26. november 2011 01:30:12 Stiahni Audio