Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Ježiš je jediná skutočná nádej sveta 1. Petrov 3:13-22 Ján Máhrik 17. máj 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Dobrá správa v zlom prostredí Títovi 3:3-8 Ján Henžel 10. máj 2015 00:38:22 Stiahni Audio
Náš zbor je dôležitý Efezským 1 Daniel Jurčo 26. apríl 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Svet smútku a svet radosti Lukáš 24:13-35 Martin Jurčo 12. apríl 2015 00:25:31 Stiahni Audio
Štyri dôležité otázky, ktoré sa ma raz bude Pán pýtať Matúš 6:19-21
1. Korintským 3:10-17
Martin Jurčo 22. február 2015 00:00:00 Stiahni Audio
O manželstve Efezským 5:21-33 Ľudo Fekete 15. február 2015 00:30:15 Stiahni Audio
O správcoch Títovi 1:4-9 Martin Jurčo 08. február 2015 00:34:41 Stiahni Audio
V bolesti, ale nie sám Rimanom 8:18-30 Ľudo Fekete 25. január 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Eliášov príbeh 1. Kráľov 18:41-46 Martin Jurčo 04. január 2015 00:31:39 Stiahni Audio
Počúvaj, čo Boh hovorí Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 28. december 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Keď Boh prichádza Matúš 21:1-13 Ľudo Fekete 14. december 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Božia záchrana pre ľudí František Kohút 16. november 2014 00:37:46 Stiahni Audio
Chladnúcemu zboru Efezskému Michal Lapčák 09. november 2014 00:30:22 Stiahni Audio
Čo nám dáva viera 1. Samuelova 16:1-17:37 Peter Ferík 19. október 2014 01:00:03 Stiahni Audio
Poznanie evanjelia prináša zmysel Kolosenským 1:3-6 Ľudo Fekete 12. október 2014 00:22:05 Stiahni Audio
Nádej pre ženy a psov Marek 7:24-30 Josef Sýkora 28. september 2014 00:31:28 Stiahni Audio
Božia láska a Kristova trpezlivosť 2. Tesalonickým 3:5 Ľudo Fekete 21. september 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pošli to ďalej 2. Korintským 5:14-21 Ľudo Fekete 24. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Otvorenosť evanjelia Skutky 11:1-18 Martin Jurčo 17. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Ako Duch sväyý prepája realitu večnosti s realitou dneška Skutky 9:31-43 Ervin Mittelmann 10. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio