Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Príbeh o milosti 1. Korintským 15:10 Martin Jurčo 24. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Prečo neviem prečo? Kazateľ 3:11-14 Ľudo Fekete 17. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Zápas o posvätenie Martin Jurčo 10. apríl 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Môj Boh je väčší! Ale dokedy? 1. Mojžišova 14:1-4
Micheáš 7:7-8
Žalmy 63:4-5
Ľudo Fekete 03. apríl 2016 00:24:39 Stiahni Audio
Štyri moci lásky 1. Korintským 13:1-3
Ján 8:8-11
Ján 3:16
Ervin Mittelmann 14. február 2016 00:36:01 Stiahni Audio
Nežiadaj požehnanie od Boha, ktorému neslúžiš Izaiáš 58:1-10 Ľudo Fekete 07. február 2016 00:23:51 Stiahni Audio
Slovo pre Zbor Izaiáš 35:1-10 Martin Jurčo 31. január 2016 00:15:51 Stiahni Audio
Čo vidí viera Józua 2:1-14 Martin Jurčo 24. január 2016 00:29:42 Stiahni Audio
Koho hlas počúvať? Izaiáš 45:18-21 Ľudo Fekete 17. január 2016 00:00:00 Stiahni Audio
Ježiš je Kráľ a Pán Lukáš 2:25-35 Martin Uhriňák 10. január 2016 00:37:33 Stiahni Audio
Staré zlaté časy? Izaiáš 43:16-21 Martin Jurčo 03. január 2016 00:33:52 Stiahni Audio
Božie Povolanie je väčšie ako... Efezským 2:10
2. Korintským 5:20
Židom 11:13
1. Petrov 2:11
1. Petrov 5:8
Rimanom 8:35-37
2. Timoteovi 1:12
1. Mojžišova 14:22-24
Rimanom 14:12-14
2. Korintským 12:9
2. Korintským 3:18
Ľudo Fekete 27. december 2015 00:30:37 Stiahni Audio
Božia láska je väčšia Rimanom 5:5-9 Ľudo Fekete 13. december 2015 00:00:00 Stiahni Audio
Nečakaný dar Lukáš 1:26-38 Martin Jurčo 06. december 2015 00:25:37 Stiahni Audio
Boh je väčší 1. Korintským 10:13
2. Korintským 4:7
Rimanom 5:8
Jakubov 1:17
Ľudo Fekete 29. november 2015 00:35:37 Stiahni Audio
Radosť Pánová je vašou silou Nehemiáš 8 Peter Prištiak 22. november 2015 00:30:40 Stiahni Audio
Život evanjelia v postkresťanskom svete Matúš 5-7 Daniel Bán 15. november 2015 00:35:05 Stiahni Audio
Príťažlivá cirkev Skutky 2:41-47 Martin Jurčo 08. november 2015 00:31:48 Stiahni Audio
Vstúpiť do životných príbehov ľudí Ján 21:1-14 Daniel Fajfr 01. november 2015 00:29:31 Stiahni Audio
Pozrieť sa na veci inak Jozef Bán 25. október 2015 00:31:30 Stiahni Audio