Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Sme živým mostom ku Kristovi Kolosenským 2:6-7
Matúš 7:24-25
Daniel Jurčo 03. august 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Víťazstvo nad strachom Izaiáš 41:10 Martin Jurčo 20. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Pokánie Ján Verčimák ml 06. júl 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Svetlo v temnom údolí Žalmy 23 Ľudo Fekete 29. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Podobenstvo o špongii Skutky 4:23-36
Ján 7:37
Martin Jurčo 08. jún 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Prečo prišiel Duch svätý? Ján 14:8-24 Martin Jurčo 01. jún 2014 00:34:10 Stiahni Audio
Neboj sa, skoč! Matúš 10:38-39 Ľudo Fekete 25. máj 2014 00:29:02 Stiahni Audio
Sme takí veľkí ako ďaleko dovidíme Matúš 9:27-31 Martin Jurčo 18. máj 2014 00:26:23 Stiahni Audio
O dávaní Lukáš 6:37-38 Martin Jurčo 04. máj 2014 00:31:50 Stiahni Audio
Kde nájdem múdrosť? 1. Kráľov 3:4-15
2. Timoteovi 3:16
Martin Jurčo 09. marec 2014 00:24:55 Stiahni Audio
Evanjelium v centre života Židom 12:1-11 Štefan Evin 23. február 2014 00:40:08 Stiahni Audio
Manželstvo je viac ako papier Jeremiáš 31:31-34 Martin Jurčo 16. február 2014 00:27:35 Stiahni Audio
Boh pokoja Židom 13:20-21 Ján Máhrik 09. február 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Modlitba Mojžiša Žalmy 90 Martin Jurčo 26. január 2014 00:00:00 Stiahni Audio
Duchovne dary 1. Petrov 4:10-11 Martin Jurčo 12. január 2014 00:30:24 Stiahni Audio
Načo sú nám sviatky Ján 21:1-13 Ľudo Fekete 01. január 2014 00:16:08 Stiahni Audio
Radosť z pretrvávajúcej milosti Žalmy 66 Martin Jurčo 31. december 2013 00:27:40 Stiahni Audio
Služba ostatným Efezským 3:2-12 Ľudo Fekete 29. december 2013 00:33:51 Stiahni Audio
Božie dotyky Milan Mitana 24. november 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Nezabudni na Darcu 5. Mojžišova 6:1-15 Marek Jurčo 10. november 2013 00:26:33 Stiahni Audio