Nedeľné kázne

Filter
Zobr. počet 
Názov Referencie Rečník Dátum Length Additional file
Ešte viac odovzdania 2. Kronická 15:1-15 Slavo Poloha 03. november 2013 00:26:54 Stiahni Audio
Naše začiatky a poslanie Jeremiáš 29:7
Jeremiáš 29:11-14
Matúš 3:12
Martin Jurčo 20. október 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Kto nevojde do Božieho kráľovstva Lukáš 15:11-32 Bohdan Roháček 06. október 2013 00:30:43 Stiahni Audio
Nežiť pre seba Marek 3:1-6 Jaroslav Tomašovský 22. september 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Smäd po Bohu Žalmy 42:2-6 Martin Jurčo 01. september 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Milost Kristova Efezským 2:1-10
Lukáš 5:8-16
Martin Jurčo 25. august 2013 00:33:48 Stiahni Audio
Najväčšia túžba Filipským 1:18-26 Dalibor Beregszászi 18. august 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Duch svätý reorganizuje Skutky 6:1-7 Ervin Mittelmann 11. august 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Sudca, pokrytec a brat Matúš 7:1-5 Štefan Markuš 04. august 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Ocakávanie na Boha 1. Samuelova 13:1-13 Pavel Raus 14. júl 2013 00:32:59 Stiahni Audio
5 svedectiev Ján 8:30-36 Martin Jurčo 07. júl 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Počiatky hriechu a milosti 1. Mojžišova 5 Martin Kačur 16. jún 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Radikálna viera 1. Korintským 1:4-9 Ľudo Fekete 09. jún 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Praktické posvätenie 1. Tesalonickým 4:1-8 Martin Jurčo 03. jún 2013 00:00:00 Stiahni Audio
O trojici Izaiáš 6:1-8 Martin Jurčo 26. máj 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Šťastné narodeniny letničná cirkev! Skutky 2:1-13 Ervin Mittelmann 19. máj 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Bohatstvo a chudoba Lukáš 16:19-31 Martin Uhriňák 12. máj 2013 00:00:00 Stiahni Audio
V nebi Zjavenie 21:1-11 Peter Hrubo 05. máj 2013 00:00:00 Stiahni Audio
Vášnivá chvála Žalmy 145 Ľudo Fekete 27. apríl 2013 00:32:29 Stiahni Audio
Pokora, moc a sláva Matúš 21:1-14 Martin Jurčo 24. marec 2013 00:21:34 Stiahni Audio